Privatlivspolitik

1. Cookie- og privatlivspolitik

1.1 Introduktion

Denne hjemmeside kan indsamle cookieoplysninger, som anvendes til at tilpasse og forbedre vores indhold, herunder funktionalitet, statistik og annoncering mv. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, kan du tilpasse eller afvise cookies (se stk. 1.5 Præferencer) eller slette hjemmesidens cookies (se vejledningen her) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

1.2 Cookies

Hjemmesiden anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din enhed (f.eks. computer, tablet eller mobil) med det formål at genkende brugerenheden og evt. huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncering. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. malware, virus eller lignende. Det er altid muligt at slette eller blokere cookies. Se vejledningen her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

1.3 Samtykke

Første gang, du besøger hjemmesiden i en ny browsersession, vises en cookie- og samtykkeerklæring. Det giver besøgende mulighed for at tilpasse, afvise eller acceptere alle cookies, som måtte anvendes på hjemmesiden. Alle cookies, som anvendes her, er godkendte af hjemmesidens administrator og overholder gældende lovgivning (se stk. 2.2 Sikkerhed).

Ved at tilpasse dit samtykke, kan du aktivere eller deaktivere cookies pr. samtykkekategori (f.eks. Nødvendig, Funktionel, Analytisk, Præsentation eller Annonce). Alle brugere kan til enhver tid se eller tilbagekalde sit samtykke, som er aktuelt på hjemmesiden (se stk. 1.5 Præferencer).

1.4 Varighed

Uanset hvilken samtykkekategori en cookie har, så kan aktivitetsvarigheden for hver enkelte cookie variere. Det betyder, at cookies automatisk kan udløbe efter en begrænset periode, gældende fra det tidspunkt, hvor du som bruger accepterer disse. Ved udløb slettes disse cookies automatisk.

Alle brugere kan til enhver tid se samtykkekategorien og varigheden for hver enkelte cookie, som er aktuel på hjemmesiden (se stk. 1.5 Præferencer)

1.5 Præferencer

Som bruger kan du altid tilpasse dine cookie- og samtykkepræferencer for hjemmesiden via cookiemærket nederst på siden – eller via dette link: Åben Samtykkepræferencer

Således fremkaldes en pop-up, der viser hjemmesidens ovenfornævnte cookies, samtykkekategorier, varigheder mv. Bemærk at nødvendige cookies ikke kan deaktiveres af hensyn til grundlæggende funktioner på hjemmesiden. Din præference kan dermed kun tilpasses for alle øvrige cookies, herunder forbehold til tredjeparter.

2. Personoplysninger

2.1 Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via hjemmesiden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din enhed (computer, tablet eller mobil), dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

2.2 Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver offentliggjort, fortabt, forringet, slettet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

2.3 Formål

Vi indsamler kun oplysninger i kategorien “almindelige persondata (navn, telefonnummer, e-mail adresse, bopælsadresse, postnummer og by) og aldrig “følsomme persondata“. Disse oplysninger anvendes ifm. afgivelse og behandling af tilbud, som du selv indvilliger til gennem anvendelse af hjemmesidens tjenester.

Oplysningerne kan også bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover kan vi bruge oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

2.4 Periode for opbevaring

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige – maksimalt i op til 2 år efter modtagelse. Baggrunden for opbevaring er modtagelse, videreformidling og løsning af en serviceopgave, du som kunde måtte have, hvilket kan realiseres i samarbejde med en tilknyttet virksomhed (se stk. 3. Servicevilkår). 

Af hensyn til samarbejdet og dokumentation heraf kan personoplysningerne maksimalt opbevares i op til 2 år efter modtagelse.

2.5 Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjepartssystemer til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og kan ikke anvendes til øvrige formål. 

Videregivelse af personoplysninger såsom navn, telefonnummer, e-mail, adresse m.v. vil kunne ske til hjemmesidens samarbejdspartner (se stk. 3. Servicevilkår), hvis du giver samtykke til det – eller hvis du aktivt ringer til telefonnummeret på hjemmesiden, skriver til en af vores emailadresser eller sender en kontaktformular. Vi videregiver kun oplyserninger til den tilknyttede samarbejdspartner, der på egen vis står ansvarlig for at give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

2.6 Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til info@meta.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

3. Servicevilkår

3.1 Definition

“VVS Randers” er denne hjemmeside, som ejes og administreres af udgiveren.
“Samarbejdspartner” eller “samarbejdspartneren” er en tilknyttet virksomhed, der yder og leverer lokal VVS-service.
“Bravida Danmark A/S” er navnet på virksomheden, der er tilknyttet som samarbejdspartner.

3.2 Brug

Disse servicevilkår udgør en juridisk kontrakt mellem dig (brugeren) og VVS Randers. Ved at besøge og/eller anvende de tjenester, som er tilgængelige via domænet inkl. eventuelle sub-domæner, accepterer du at være bundet af nærværende vilkår. Det er gratis og uforpligtende at anvende hjemmesidens tjenester. Du (brugeren) skal dog have et reelt ønske om og behov for at få sin opgave løst.
Der gøres opmærksom på, at VVS Randers udelukkende yder og leverer service gennem en ekstern samarbejdspartner eller tredjepart. Samarbejdspartneren er lokalt tilknyttet i byen og/eller regionen.
VVS Randers forbeholder sig retten til at afvise enhver bruger, der anvender eller ønsker at gøre brug af tjenester på hjemmesiden.

3.3 Kontakt

En kundehenvendelse, som modtages gennem hjemmesiden, viderestilles automatisk til samarbejdspartneren, Bravida Danmark A/S, som efter egen procedure behandler og videreformidler eventuelle opgaver, der udføres efter kundens (brugerens) indvilligelse. Samarbejdspartneren er til hver en tid ansvarlig for egen serviceydelse og salg af samme.
Som bruger af hjemmesiden accepterer du, at Bravida Danmark A/S, som hjemmesidens udvalgte samarbejdspartner, kan vælge at tage kontakt til dig telefonisk eller pr. e-mail i forbindelse med afgivning og/eller behandling af dit tilbud.

3.4 Ansvar

Som bruger af hjemmesidens tjenester accepterer du, at VVS Randers ikke kan påtvinges erstatningspligt for eventuelle tab, skader og/eller samlede erstatninger – hverken direkte, indirekte, afledte eller tilfældige – som resultat af brugerens anvendelse.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse er gældende uafhængigt af skadens omfang, grad og karakter, såvel ved grov som ved simpel uagtsomhed.

I ekstraordinære tilfælde, hvor aftalelovens præceptive regler ikke gælder for ansvarsfraskrivelsen, begrænses erstatningspligten for VVS Randers til et beløb maksimalt tilsvarende 500 danske kroner.

3.5 Garanti

Det er kundens (brugerens) ansvar at rådføre sig hos samarbejdspartneren om dennes dækning og garanti. VVS Randers stiller ingen form for garanti. Der garanteres bl.a. hverken for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de ydelser, der leveres af samarbejdspartneren.
VVS Randers er hverken ansvarlig for eller har kontrol over det arbejde, som samarbejdspartneren leverer eller mangel på samme. Alle rettigheder og forpligtelser, som er forbundet til køb og salg mellem kunde (bruger) og samarbejdspartner, udøves og opfyldes udelukkende mellem kunde (bruger) og samarbejdspartner. Kunden (brugeren) og samarbejdspartneren aftaler selv de betingelser, som gør sig gældende mellem kunden (brugeren) og samarbejdspartneren, så længe disse ikke strider imod disse servicevilkår.

3.6 Lovvalg og værneting

Disse servicevilkår skal anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Eventuelle tvister, som måtte udspringe med udgangspunkt i disse vilkår, afgøres juridisk af de danske domstole.

Udgiver

Hjemmesiden administreres af

META Digital ApS
Dalbygade 40A
6000 Kolding
info@meta.dk
CVR. 40238050
Opdateret d. 26. april 2024

Modtag dit uforpligtende
VVS-tilbud